"Laat het even op je inwerken: God heeft jóú een naam gegeven."

Je bent licht. De vraag is of je daarin gelooft. God heeft je tot licht bestemd, maar hoe dan? Het is knap lastig om in deze wereld alle ballen ‘die je toegeworpen krijgt’ omhoog te houden en dan òòk nog eens licht te moeten zijn.

Wat mij helpt bij deze worsteling is teruggaan naar het Licht dat ons maakte:  Je bent licht, want Ik ben Licht.. Elke dag opnieuw geef Ik je genoeg energie om je licht te laten schijnen, laad maar op bij Mij. Want zo heb ik je bedoeld, in relatie met Mij. Ik heb je tot licht bestemd, al bij het noemen van je naam. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij (Jesaja 43:1)!

Hij geeft je een naam!

Laat het even op je inwerken: God, Naam boven alle namen, gaf  jóú een naam. Vaak zijn namen in de Bijbel niet zomaar namen, maar hebben ze een betekenis. Zo kun je Gods reddingsplan lezen in de eerste rij namen van de geslachten die in de Bijbel staan (van Adam tot Noach).

Bij mijn geboorte kreeg ik de naam Sietske Hannah, de betekenis: God is nabij en Hij is genadig. Niet alleen is het een belofte van God aan mij, maar, weet ik nu, dat ik Zijn nabijheid en genade mag reflecteren. Als ik even niet weet hoe, zit de oplossing in mijn naam: Als ik (bij Hem) ben, kan God Zijn werk door mij heen doen.

Andere naam

Als God de naam niet (meer) vindt passen bij iemand, geeft Hij een andere naam. Dat zie je bijvoorbeeld bij Abram, Sara, Jakob, Simon, Saulus… Wanneer we Jesaja 43:1 er nog eens bij pakken, zien we dat het vers langer is: “Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!” God schiep Jakob (hij die de hiel greep) en vòrmde hem tot Israël (God heerst). Wat een bevrijdende God hebben wij! Die bevrijding wil God op ieders leven schrijven.

Reflection, glinstering,

“Hoe mag jij reflecteren als licht?”

Jouw naam

Dus hoe zit het met jouw naam? Wat staat er vanaf het begin op je leven geschreven? Hoe noemt God je nu? Hoe mag jij een deel van de namen die God heeft reflecteren als licht? God heeft je bij je naam geroepen. Je bent van het Licht.

Ook al is er een vijand die niet wil dat jij jouw stukje van God reflecteert, God is groter. Samen met de kerk van Christus, als vrouwen van het Licht mogen we elkaar blijven bemoedigen. Zo reflecteren we met onze namen, de Naam boven alle namen. En wie overwint zal God van het verborgen manna geven en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt (Openbaring 2:17).