"Misschien is dit virus-seizoen een tijd om Gods licht te verspreiden op een manier die juist heel goed kan op afstand..."

“Terwijl ik dit schrijf bid ik: Heer, verander alstublieft Uw Kerk in deze tijd en maak haar vuriger. Verander hetgeen dat wij “normaal” noemen naar diepe wortels en een grote passie.

Hoe?

We mogen niet meer samenkomen in groepen van meer dan drie personen. Kerkdiensten mogen alleen in kleine setting doorgaan. Wat een bizarre tijden! Hoe blijven we in dit seizoen bemoedigd en hoe kunnen we op afstand een bemoediging voor anderen zijn?

Scenario’s

Ik merk namelijk dat, in deze crisistijd, mijn gedachten overal heengaan. Wat gebeurt er om ons heen op politiek, economisch en geloofsniveau? Ik denk aan Jezus’ terugkomst en wat ik erover geloof. Zou de opname bijna zijn? Of zou de Bruid door de grote verdrukking moeten gaan? Misschien zijn er nog andere mogelijke scenario’s? Hoe dan ook, zelfs als dit niet de eindtijd is, heeft de mensheid Jezus nodig! Ik ben zo dankbaar dat onze Levende God de wereld in Zijn hand heeft en dat we niet hoeven te vrezen! Ik bid dat Hij ons helpt om in Hem te blijven, zoals Hijzelf in de Vader is (Joh14:10 – Joh15:7). Dat hij ons helpt hele hoofdstukken uit Zijn Woord te lezen en dit Woord het Licht te laten zijn op ons pad. Maar hier stopt het denk ik niet…

Licht verspreiden op afstand

Misschien is dit virus-seizoen een tijd om Gods licht te verspreiden op een manier die juist heel goed kan op afstand. Een manier die er bij mij persoonlijk vaak inschiet, maar die juist ontzettend krachtig is: GEBED. Mis jij de samenkomsten? Of vind je het wel lekker rustig zo? Merk je dat je afgeleid wordt door allerlei (angstige) gedachten? Of merk je dat je juist het samenzijn met broers en zussen opzoekt op andere manieren? Laten we in dit seizoen samen sterk staan met elkaar en met onze Opgestane Heer! Laten we elkaar opbouwen; door voor elkaar te bidden, elkaar te wijzen op de kracht van gebed, elkaar te stimuleren om dichter naar Hem toe groeien. Laten we bidden voor hetgeen Jezus Christus het volk aanspoorde te bidden in Lukas 21:36:

“Waak dan te allen tijde en BID dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.”

Een nieuw normaal

Ik bid dat God ons een nieuw normaal geeft in ons geloofsleven. Ik bid dat we uit eigen initiatief samen met onze broers en zussen voor Gods troon gaan verschijnen. Dat wij niet zullen schromen om met elkaar te bidden waar we eerst een koffie zouden doen en oneindige gesprekken over het Coronavirus zouden voeren. In dit seizoen is het denk ik noodzakelijk dat we niet afgeleid raken, maar dat we naar Jezus kijken. Op Hem te bouwen en om zoveel mogelijk mensen hierin mee te nemen. En ik wil je erin bemoedigen dat dit 100% mogelijk is en dat we Jezus 100% kunnen vertrouwen.

En jij? Wat bid jij?