"Wat een liefdevol beeld, dat God ons ziet als Zijn oogappels! Zijn oogappels, die bewaard, beschermd en gekoesterd moeten worden. Net zoals een ooglid het kwetsbare oog beschermt, zo is er voor ons een veilige plek onder Gods vleugels voor schaduw..."

“Kijk jezelf eens diep in de ogen… Wat zijn ze klein, kwetsbaar en tegelijkertijd krachtig en kostbaar! Je ogen zien vanalles en láten vanalles zien. Ogen worden niet voor niets de vensters van de ziel genoemd. Echter, wanneer ze door iets worden geraakt – of dat nou een stofje, een verkoudheid of nare gebeurtenis is – dan merk je dat meteen, met een hoop pijn of een wazige blik tot gevolg.

Zijn oogappels

Een oog is dus tot veel in staat en moet met zorg worden behandeld. Misschien dat dit de psalmdichter David geïnspireerd heeft toen hij, omsingeld door vijanden, schreef: “Bewaar mij als Uw oogappel, verberg mij onder de schaduw van uw vleugels” (Ps. 17:8 HSV). Opvallend is dat er niet staat ‘een’ maar ‘Uw’ oogappel. Wat een liefdevol beeld, dat God ons ziet als Zijn oogappels! Zijn oogappels, die bewaard, beschermd en gekoesterd moeten worden. Net zoals een ooglid het kwetsbare oog beschermt, zo is er voor ons een veilige plek onder Gods vleugels voor schaduw. Schaduw om uit te rusten, af te koelen en verkwikt te worden, te midden van alles wat een wazige blik geeft.

Het Licht opvangen

Het wordt nog mooier als je dieper inzoomt op de functie en betekenissen van een oogappel. Verwonder je over de rijke symboliek hierin! De functie van de oogappel is het opvangen van licht en het bepalen van de hoeveelheid licht die de oogbol binnenkomt. Is er veel licht, dan wordt de pupil, als onderdeel van de oogappel, kleiner. Is het donker, dan wordt de pupil groter (www.oogartsen.nl). Als Gods oogappel mogen wij dus Zijn Licht opvangen! En daarbij hebben we ook nog eens de keuze hoeveel licht we laten binnenkomen. In hoeverre stel jij je open?

Pupil van God

Los van dat we zelf een keuze hebben, mogen we vooral vertrouwen op de Gever en Bron van het Licht. Zoals een pupil automatisch groter wordt om meer licht op te vangen als het donker is, zo mag je als pupil van God en leerling van Jezus steeds weer uitstrekken naar Zijn Licht. Ik sta er regelmatig versteld van dat ik opeens Zijn Licht mag ervaren en dingen vanuit een andere hoek mag zien, terwijl ik me nauwelijks bewust was dat het wat donkerder om me heen was geworden. Ongemerkt was mijn blik waziger en minder op Zijn Licht gericht.

elze

“Wat roept dat spiegelbeeld dan bij je op? Welke gedachten komen dan in je hoofd naar voren?"

Regenboog

Naast de mooie functie van een oogappel, heeft ze ook nog twee interessante betekenissen (www.encyclo.nl/begrip/oogappel). Allereerst deze: de oogappel is het gekleurde deel van het oog, waar ook de pupil en iris onderdeel van uit maken, en dat naar buiten toe zichtbaar is. Ze vangt niet alleen licht op, maar is ook zichtbaar voor de buitenwereld. Het opgevangen Licht mag weerspiegeld worden! Een andere naam voor dit gekleurde deel van het oog is regenboogvlies. Hoe mooi is dat: de regenboog, bij uitstek hét symbool van Gods belofte van trouw, kun je zo als het ware weerspiegeld zien in jouw ogen!

God beschermt je

De beloften van God, Degene die gisteren, vandaag en morgen Dezelfde is, gelden nu nog steeds. Dus, als God zegt: “Wie u (Israël) aanraakt, raakt Mijn oogappel aan” of “God omringde Israël, Hij onderwees hen, beschermde hen als Zijn oogappel” dan is Hij erbij, zelfs als je blik te wazig is om dat te zien. In dat alles kijkt Hij niet weg of knijpt Hij een oogje dicht, maar – zo staat er meerdere keren – Hij omringt, onderwijst en beschermt je. Hij voelt zich zelfs in Zijn oog gestoken als er iemand aan Zijn volgelingen komt!*

Frisse blik

Naast zijn bescherming en nabijheid voedt Hij ons op, zo staat er. Dat onderwijs verloopt niet altijd pijnloos. Durf je dan te blijven kijken? Ik kijk wel eens weg, moet ik bekennen… te confronterend. Door nu weer te ontdekken dat ik als Zijn oogappel Zijn eindeloze en genadeloze bescherming en aandacht heb, maakt dat ik mijn blik weer omhoog richt. Ondanks al mijn zwakheden… “Uw genade is mij genoeg…” (Opw. 614), zingt het door mijn hoofd. Dat te ervaren, geeft steeds weer een frisse blik!

Meest geliefde persoon

De oogappel heeft nog een tweede betekenis, en daar wil ik je graag mee bemoedigen. Iemands oogappel is zijn of haar meest geliefde persoon. Daar waar wij vaak één of een paar oogappeltjes hebben, heeft God oog voor ons allemaal. Gods oog rust op ons, Hij zag dat het goed was – bij het begin van onze schepping. Hij vormde ons naar Zijn beeld en Hij wil ons blijven vormen. Hij wil dolgraag dat wij dat ook steeds weer en meer zien.

Bemoediging

Laat Zijn Woord in jouw hart gezaaid worden om goede grond te vinden en vrucht te dragen, want “Uw ogen zijn zalig omdat ze zien”  , aldus Jezus na zijn gelijkenis over de goede zaaier. Dat wil jij, lieve vrouw, mooie, kleurrijke oogappel, toch ook?! Als jij het even niet ziet… Hij ziet jou en laat niet los.

*Kijk- en luistertip: preek van Bobby Schuller “Jij bent Gods oogappel” over Zacharia 2.