Hoe bijzonder is het eigenlijk dat dieren ons zo direct kunnen spiegelen in ons gedrag?

Het is momenteel helemaal hip and happening: paardencoaching. Ik heb me er nooit zo in verdiept, want ik ben bang voor grote dieren.

Dit voorjaar kwam ik in contact met Angela. Zij coacht vrouwen, samen met haar paarden, op haar eigen boerderij. Door de gesprekken merkte ik dat mijn beeld over paardencoaching niet klopte. En zo ontstond het idee om samen met mijn dochter, die helemaal gek is op paarden, te ontdekken wat paardencoaching nou eigenlijk is.

Confronterende spiegel

Na de introductie stapte dochterlief vol energie en zelfvertrouwen de bak in om met de paarden aan de slag te gaan. Hoe verrassend: die paarden deden direct niet wat ze wilde. In hun gedrag hielden de paarden mijn dochter meteen een behoorlijk confronterende spiegel voor. Ze moest haar plannen bijstellen en zo ervoer ze uiteindelijk vreugde en overwinning. Dit leverde mooie inzichten op.

Stralen door Gods licht

Deze dag zette me aan het denken. Hoe bijzonder is het eigenlijk dat dieren ons zo direct kunnen spiegelen in ons gedrag? Maar vervolgens vroeg ik me af: ‘Stel dat God mij zo’n directe spiegel voorhoudt? Hoe oké ben ik daarmee? En hoe doet Hij dat eigenlijk?’

In mijn zoektocht naar antwoorden op deze vragen stuitte ik op Spreuken 20:27. “Het licht van de HEER beschijnt de geest van de mens, het dringt door tot in zijn diepste gedachten” (NBV). Een andere vertaling zegt: “De Here heeft de mens het vermogen gegeven zelf een licht te werpen op zijn diepste gedachten en beweegredenen” (HTB). Gods licht schijnt in onze geest, in het diepste van onze gedachten. Wij mogen dat licht gebruiken om onszelf aan Hem te spiegelen. Wanneer die diepste plek in ons door Gods licht verlicht raakt, dan kan het niet anders dan dat wij zelf gaan stralen!

Verbinding met andere christenen

Dat klinkt in theorie heel mooi, maar hoe maak ik dat concreet? Het begint bij Gods licht toelaten in mijn gedachten. Voor mij is daarvoor verbinding met andere christenen nodig. Door te delen, te belijden, samen te bidden en samen bijbel te lezen maak ik de donkere plekken ‘open’. Zodra die plekken open zijn, komt Gods licht naar binnen. Hoe meer Hij schijnt in mijn gedachten, hoe meer ik kan weerspiegelen. Hoe simpel is dat?!

Daarom ben ik blij dat de meeste kerkelijke activiteiten weer zijn opgestart. Dit geeft me extra motivatie om dit seizoen te investeren in verbinding maken met anderen.

Sta jij er open voor?

Nog even terug naar die paarden. Voor Angela zijn de paarden een door God gegeven spiegel, die zij inzet om anderen te helpen. Ikzelf ervaar dit juist in de verbinding met anderen. Sta jij open voor een verbinding met Gods Licht? Wie kan jou daarbij helpen?

Meer weten over Angela en haar paardencoaching voor christelijke vrouwen? Zie www.staopenschitter.nl