Denk eens na over de eigenschappen waar je niet zo geweldig blij mee bent en leg ze voor aan God.

Als we aan Jezus denken, dan denken we vaak aan woorden als liefde, trouw, vriendelijkheid, zachtmoedigheid en vergevingsgezindheid. Allemaal prachtig en allemaal waar, en mocht je graag alleen dat beeld willen behouden dan mag dat natuurlijk. Maar ik raad je in dat geval aan om niet verder te lezen. Want daarmee zou jouw beeldvorming weleens kunnen gaan wankelen.

Geen softie

Misschien zou je het graag willen, of hoop je erop, maar Jezus is niet lief. Voor veel mensen is de ultieme definitie van liefde zoiets als: alles accepteren zolang het maar goed voor jou is. Zo zou Jezus dus ook moeten zijn. Maar Jezus is geen aaibare zachte teddybeer met wie je kunt knuffelen, die je in de kast kunt leggen of door je woonkamer kunt gooien wanneer het leven tegenzit.
Jezus is echt zachtmoedig, vergevingsgezind en trouw, maar Hij is ook vol passie, woede en temperament. En wat ben ik daar diep dankbaar voor. Jezus is geen softie!

Woedende Jezus

We duiken de Bijbel in. Het was vlak voor Pesach. Jezus was zojuist als een koning binnengehaald in Jeruzalem. Palmtakken waren van de bomen gerukt, kleden lagen verspreid over de grond want de koning kwam. Jeruzalem juichte, nu zou er iets gebeuren. Eindelijk zou het grote Romeinse legioen verslagen worden. En inderdaad, Jezus kwam en Hij ontvlamde, in een laaiend, allesoverheersend vuur. Niks lief, niks zacht, maar woedend. Hij ervoer een heilige diepe woede over Zijn eigen volk. Het volk dat Hij zo liefhad, maar dat Hem verachtte door Zijn Vader in Zijn eigen huis te onteren en bespotten.

Totale shock

Hij zag hen op het tempelplein (Marcus 11: 15-18). De handelaren, gokkers en dieven. En de bom barstte. Woest werd Hij, over alles wat Hij zag. Alles sloeg Hij kort en klein. Het moet een compleet allesoverheersende goddelijke woede zijn geweest want het tempelplein was bepaald geen lokaal dorpspleintje. Maar iedereen op dat plein was in totale shock en stond aan de grond genageld door wat er voor hun ogen gebeurde.

Temperament

Van kinds af aan heb ik mijn eigen temperament verafschuwd. Ik wilde lief zijn, maar dat leek maar steeds niet te lukken. Ik verafschuwde mezelf want ik bleek ook niet in staat om te veranderen. Sterker nog, om mezelf staande te houden gebruikte ik mijn temperament waardoor het beeld van de harde, zelfredzame, niemand-nodig-hebbende Natas nog eens werd versterkt. Die houding met dat temperament heeft me veel gebracht, maar ook veel ontnomen. Want uiteindelijk trok ik aan het kortste eind omdat ik niet meer wist wie ik nou eigenlijk was en mocht zijn.

Bidden

God zag het anders en liet me onlangs iets moois zien. Mijn temperament mag Zijn temperament zijn! Onlangs was ik op een Alpha weekend dat in het teken stond van de Heilige Geest en mocht ik bidden voor mensen. En niet voor het eerst realiseerde ik me weer hoeveel pijn en verdriet er onder al dat mooie uiterlijke schoon zit. Vrouwen die zichzelf als nutteloos ervaren. Vrouwen met een totaal vernietigend zelfbeeld, ontstaan door een traumatisch verleden.

Zijn woede uiten

Ik werd woest, laaiend. Want er is er maar één die daar garen bij spint. Één die daar profijt van heeft en hij moet verbannen worden, weggestuurd tot in de diepste krochten van de hel. Ik bad tot God en vroeg Hem wat ik voor deze vrouwen mocht bidden. En er ontstond in mij een heilige woede. Gods woede. Op dat moment zette Hij mijn temperament in om Zijn heilige woede te uiten. Een woede in Zijn Geest. Het voelde als tintelingen in mijn lijf en ik zond de negativiteit en vernietiging weg in Zijn Naam.

Temperamentvolle dochter

Jezus wil licht in jouw leven, vrijheid en vrede met jezelf door Hem. Met Jezus in je hart ben je van God. Zijn dochter! Een nieuwe schepping. En dus dank ik God voor mijn temperament. Ik wil het omarmen omdat Hij het gebruikt voor Zijn eer.
En ik proclameer: ik ben een temperamentvolle dochter van de Allerhoogste, halleluja!

Challenge

Denk eens na over de eigenschappen waar je niet zo geweldig blij mee bent en leg ze voor aan God. Vraag Hem hoe Hij deze eigenschappen ziet. Breng die eigenschappen voor Gods troon en vraag Hem er Zijn licht over te laten schijnen, zodat jij licht voor je omgeving bent met je zwakste eigenschap.