"Ik werd geraakt door het idee dat we met zoiets eenvoudigs al iets van Gods Grote Gevende Hart laten zien."

“Heer, u gaat toch niet mijn voeten wassen?’ zegt Simon Petrus tegen Jezus (Johannes 13: 4). Alsof ik mezelf hoor praten; het hadden mijn woorden kunnen zijn als de dominee mij gisteren had gevraagd. Het idee dat de dominee mijn voeten zou wassen?!

Het goede voorbeeld

Ik begrijp heel goed hoe Simon Petrus zich moest voelen. Iemand tegen wie je opkijkt, die neerknielt om jou te dienen. En toch is dat precies de essentie van Goede Vrijdag; koning Jezus die afdaalt uit de hemel om ons te dienen. En Hij zegt erbij (Johannes 13:15): “Ik heb jullie het goede voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie gedaan heb, dat moeten jullie ook voor elkaar doen.” Lied 705 van Opwekking verwoordt dat zo mooi:

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Toon Mijn liefde
aan de ander
dien de ander
zo heb Ik ook jou liefgehad.

Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.

Gedachteloos

Jezus komst op aarde had twee doelen: de wereld redden én Zijn Koninkrijk op aarde vestigen. Het doet me denken aan de woorden uit Onze Vader: “Uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, in de hemel en op de aarde.” Ik heb die bekende woorden vaak uitgesproken, gedachteloos soms. En dikwijls dacht ik daar bijna vanzelf achteraan: als Jezus terugkomt.

Nieuwe ogen

De gedachte dat God Zijn koninkrijk ook nu al wil vestigen op aarde en óns daarbij wil gebruiken, daar ben ik niet mee grootgebracht. Dat inzicht kwam later pas, toen ik door mijn werk in aanraking kwam met een wereld waarin God ver te zoeken was, maar zo ontzettend nodig. Toen las ik de Bijbel met nieuwe ogen. En ontdekte ik dat geloven meer is dan aannemen dat het waar is en je plek in de wachtkamer naar de hemel bezet houden. Dat God ons wil inschakelen bij Zijn plan. Een plan dat al in Genesis 1 begon: “In het begin maakte God de hemel en de aarde. De aarde was leeg en verlaten. Overal was water, alles was donker. En er waaide een hevige wind over het water….” En dan in vers 31: “God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het heel mooi was.”

"Geloven is meer dan de wachtkamer bezet houden..."

Game over?!

We weten hoe het daarna verder gaat. Gods mooie werk, verwoest door de zondeval. Game over, zou je menselijkerwijs denken… Maar voor God niet: Zijn plan voor de wereld stond allang vast. Lees 1 Timoteüs 2 vers 3 tot en met 6 maar eens: “God vindt het belangrijk dat we voor alle mensen bidden. Hij is onze redder. Hij wil dat alle mensen gered worden en dat iedereen de waarheid leert kennen. Dit is de waarheid: Er is maar één God. En de enige die mensen bij God kan brengen is Jezus Christus. Hij gaf zijn leven om alle mensen te redden. Dat nieuws wordt nu verteld, op het moment dat God bepaald heeft.” Dat is Gods missie en plan voor deze wereld; haar redden.

Kloppend hart

En het kloppend hart van Gods missie? De uitzending van Jezus: God zélf komt op aarde en deelt in ons bestaan. De Schotse zendeling David Livingstone zei het zo: “God had maar één Zoon en Hij maakte Hem tot een zendeling.” En wat voor één! Jezus komst op aarde zette een enorme beweging in gang: Zoveel mensen die besluiten Hem te volgen! Maar daarmee was Gods missie nog niet volbracht: Jezus gaf bij zijn Hemelvaart een opdracht aan zijn leerlingen: “Maak alle volken tot leerlingen van Mij”.

Heilige opdracht

Zijn werk gaat door en beperkt zich niet tot de leerlingen. God wil ons ook inschakelen bij Zijn missie! De Bijbel staat vol met voorbeelden daarvan; hoe God mensen inschakelt. En ook Jezus is er heel uitgesproken over: wees het zout van de aarde, het licht in de wereld! Daar ligt een heilige opdracht voor ons. Onze tijd op aarde is niet bedoeld om onze stoel in de wachtkamer naar de hemel warm te houden, maar om op weg te gaan en onze taak als vertegenwoordigers van Jezus goed te vervullen. Een grote opdracht, maar Jezus zegt er ook wat bij, hij doet ons een belofte: “Ik ben bij je tot ik weer terugkom op de wolken.” We hoeven dit niet alleen te doen!  Dat mag ons kracht en vertrouwen geven om dat zout en licht te zijn, maar ook bescheiden maken: het hangt niet van ons af…! Het is Gods plan; in de wereldgeschiedenis zijn wij minuscule stipjes op de tijdlijn, terwijl Hij alles omvat. God gaat rustig en kalm Zijn eigen weg. Met als enig mogelijke uitkomst: Mission completed!

Hoe mag God jou gebruiken?

Hoe mag God jou gebruiken het uitvoeren van Zijn plan? Wat staat er deze week in je agenda? Waar ga je naar toe? Welke mensen ga je ontmoeten? Denk er eens bewust over na: hoe kun jij in die ontmoetingen Jezus vertegenwoordigen en licht zijn?