"Ik ben ervan overtuigd dat Hij die het goede werk in u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.”

Als je een beetje gevoelig bent voor perfectionisme, heb je al snel het idee dat je zelf de hele wereld moet gaan redden. En als je even je best doet, kun je daarover in de Bijbel ook we de nodige teksten vinden. Teksten waar de mensen van God worden aangespoord om goed te leven, om God bekend te maken en om discipelen te maken.

In beweging

Ja, het is zeker waar dat we vanuit ons geloof in beweging worden gezet, dat is goed! Maar dat betekent niet dat we zelf de hele wereld moeten gaan redden. Dat de last van het verspreiden van het evangelie op onze schouders ligt. Een tekst die daarover gaat, lees je in Filippenzen, aan het begin van de brief (1:3-6):

“Ik dank God altijd wanneer  ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat Hij die het goede werk in u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.”

Omstandigheden

Een bijzondere tekst, zeker als je bedenkt vanuit welke omstandigheden Paulus deze brief schreef. De brief aan de Filippenzen is één van de brieven die hij schreef vanuit de gevangenis. Dat zou je alleen niet zeggen als je deze brief leest! In plaats van dat Paulus bij de pakken neerzit omdat hij nu niet verder kan gaan met zijn levenswerk, het verspreiden van het evangelie, dankt hij God dat de Filippezen daarmee bezig zijn en spreekt hij vertrouwen uit in God. Het is duidelijk dat noch Paulus, noch de Filippenzen het evangelie alleen hoeven te verspreiden. God is het werk in hen begonnen, en Hij zal het ook voltooien.

jail, gevangenis, paulus, wereld

"Paulus zit in de gevangenis, maar hij houdt zijn vertrouwen!"

Niet verstikkend

God is Zijn werk in de gemeente in Filippenzen begonnen, Hij is Zijn werk in Paulus begonnen, en ook in jou en in mij. We mogen voor God werken en God wil door ons heen werken. De opdracht die God ons geeft om Zijn evangelie te verspreiden, is niet verstikkend en hoeft niet als een zware last op onze schouders te liggen.

Onmogelijk?

Want die opdracht ‘vertel iedereen het goede nieuws’ is voor ons mensen onmogelijk. Laten we dat vooropstellen. Voor ons is het onmogelijk om iedereen (succesvol) te vertellen over God, om van iedereen die we tegenkomen een discipel te maken. Maar we weten ook dat we het niet zelf hoeven te doen. Misschien (en dat is wel een moeilijke waarheid), zien we zelf nooit de vruchten van alles wat we zaaien. Maar we mogen weten dat God op Zijn tijd het werk dat Hij in ons begon voltooit. Het is niet óns werk, het is Gods werk. We mogen op Hem vertrouwen, en ook bij Hem rusten als we uitgeput zijn of als we de moed dreigen te verliezen.

Soms lukt het niet

Paulus had alle reden om de moed te verliezen. Hij was alweer gevangen genomen, had veel gemeentes gesticht die hij nu niet kon bijstaan en hij kon geen nieuwe mensen meer over God vertellen. Maar toch verloor hij de moed niet. In deze tekst kunnen we ook van Paulus leren. Misschien is ons eigen project mislukt. Of lukt het je om een andere reden niet om mensen over God te vertellen. Soms is het gewoon te druk, of ben je verlamd door angst of ziekte. Dan hoef je je niet te schamen! Je kunt deze momenten gebruiken om God te danken voor alles wat Hij doet door anderen. Kijk naar anderen en bedenk dan ook hoe groot God is.

Als God anderen het werk laat doen…

Paulus dankte God vanuit de gevangenis. Maar waarschijnlijk deed hij veel liever zelf zijn werk dan dat hij het overliet aan anderen. Maar ook hier kunnen we van Paulus leren: soms gebruikt God andere mensen om het werk te doen waarvan we dachten dat het ons werk was. Auw, ik weet het, dat is pijnlijk. Het vraagt veel moed en nederigheid om God te kunnen danken voor het werk dat Hij misschien wel eerst door ons deed, maar nu door anderen. Ook al liep alles anders dan Paulus het gepland had, God heeft hem ook in deze omstandigheden gebruikt, bijvoorbeeld door deze brief!

Het blijft Zijn werk

Dat mag ook een troost zijn: het laat namelijk zien dat God ons wel wil gebruiken, maar dat Hij nog altijd de macht heeft. God wil ons gebruiken, hoe bijzonder is dat! Maar het blijft Zijn werk, en Zijn werk ligt in Zijn hand. Daarom kunnen wij in vreugde God dienen, zonder een zware last op onze schouders. Want God laat niet los wat Zijn hand begon.

Heb jij vaak het idee dat je zelf de hele wereld moet veranderen? Zo ja, wat doe je dan met dat gevoel?