"Als je erop let, zul je zien op hoeveel verschillende manieren God zich aan mensen laat zien. Ook nu nog..."

“In de vorige twee blogs (lees hier deel 1 en deel 2), dachten we na over Gods plan met ons leven. We leerden dat het vaak beter is om je te richten op Gods grote plan met de wereld. Daarover is God namelijk heel duidelijk in de Bijbel. Vaak is Hij in ons eigen leven veel minder gemakkelijk te herkennen. Maar ook nu wil ik daar niet overheen walsen, want het is zeker mogelijk dat God zich rechtstreeks tot jou richt. Blijf daar dus voor openstaan.

Niet bij elke christen

Het kan zo zijn dat de Heilige Geest jou persoonlijk wél heldere inzichten geeft, als je daar om vraagt. Prijs de Heer en dank hem ervoor. God heeft een plan met jouw leven en hij laat het je nog weten ook. Dat is iets heel bijzonders, wat je klein mag maken voor Hem. Maar blijf je realiseren dat God niet bij elke christen zo te werk gaat. Die uitzonderingen zijn bewijzen van Gods betrokkenheid op persoonlijke mensenlevens, maar het uitblijven van duidelijkheid betekent beslist niet dat God zich níet met jou bemoeit.

God is geen robotgod

Jij bent voor hem net zo waardevol als ieder ander. God is geen robotgod, die zich aan iedereen op dezelfde wijze openbaart. Zoals hij ons allemaal uniek heeft geschapen, zo gaat hij ook met ieder een eigen unieke weg. Als je erop let, zul je zien op hoeveel verschillende manieren God zich aan mensen laat zien. Ook nu nog. Sta eens stil bij je eigen gedachten bijvoorbeeld. Het is goed mogelijk dat God daar doorheen spreekt.

Wijze raad

Misschien herken je zijn stem nog helemaal niet. Vraag of hij wil spreken. Word stil en luister. Welke gedachten komen er bij je op? Toets deze aan Gods woord. Herken je je Vader daar misschien in? Past dit in het grote plan wat God in de Bijbel presenteert?

En luister ook naar de wijze raad van mensen om je heen. Als God zich niet rechtstreeks tot jou wendt, spreekt hij soms via een ander. Of hij laat je iets lezen, precies datgene wat jij op dat moment nodig hebt. Je mag je uitstrekken naar een persoonlijke band met Jezus, in het vertrouwen dat God geeft wat jij nodig hebt.

Richtingsgevoel 

Wat jouw levenspad ook is, je mag altijd vertrouwen op het richtingsgevoel dat God jou heeft gegeven. En als hij het nodig vindt om jou een uitgestippelde routekaart aan te bieden, dan zal hij dat zeker doen.

Eigen verantwoordelijkheid

De focus op Gods plan met de wereld kan je heel veel ontspanning brengen, vooral als je Gods leiding in je eigen leven niet zo goed ziet. Want hoe heerlijk is het om te vertrouwen op Gods voortdurende aanwezigheid, maar ook op het vermogen dat je zelf beslissingen kunt nemen? We zijn geschapen met een eigen verantwoordelijkheid. En als je daarbij wandelt in het licht met Jezus, dan hoef je niet bang te zijn.

Nooit meer foute keuzes?

Betekent dat dat je geen foute keuzes meer maakt? Nee, natuurlijk niet. We doen soms gewoon hele domme dingen. Maar daarvoor kwam Jezus toch naar de aarde? Hij heeft het je al vergeven. Je bent al bevrijd van jezelf. Zolang we hier op aarde leven, blijven we last houden van onze tekortkomingen. Maar leg daar de focus niet op, dat doet God ook niet. Laat je steeds weer zegenen: ‘Moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en genadig zijn…’ (Numeri 6:24-26). En ga in dat licht je werk doen. Vertrouw erop dat jij een plek hebt in het grote plan met deze wereld. Jij beweegt mee in het eeuwenoude ritme van God. Hoe bijzonder is dat!

Als jij voor jezelf nadenkt over jouw plek in Gods grote plan. Wat is die plek dan? Hoe kun jij die innemen

PS. Kwam deze serie je misschien bekend voor? Dat kan! Delen hiervan komen uit het boek ‘Jij bent licht- Ga er maar in staan!’. Je kunt deze bestellen in onze webshop of je krijgt ‘em cadeau als je nu member wordt en de startbox aanvraagt!