"Jarenlang bad ik tot God dat zij christen zouden worden. Als kind ging ik bij mijn vader zitten en vertelde hem Bijbelverhalen..."

‘Ik groeide op in een huis waar alleen mijn moeder christen was. Van jongs af aan nam ze me mee naar de kerk om er Gods woord te horen. Mijn vader had een hekel aan christenen. Hij vond het geloof tijdverspilling en dacht dat de mensen bedrogen werden met valse beloften. Mijn familie was arm en het weinige dat we hadden, gebruikte mijn vader voor drank en vrouwen. Hij wilde niet met ons naar de kerk en dat maakte mij verdrietig. Ik wilde juist dat mijn vader en mijn zussen mee naar de kerk gingen, om samen Jezus te aanbidden en te dienen.

Geen belangstelling

Jarenlang bad ik tot God dat zij christen zouden worden. Als kind ging ik bij mijn vader zitten en vertelde hem Bijbelverhalen. Hij luisterde wel, maar toonde geen belangstelling. Het was een moeilijke tijd, maar de Heer bemoedigde me met Bijbelteksten die spraken over Zijn barmhartigheid en macht.

Achter in de kerk

Mijn vader werkt in de bouw en daarom nodigden de kerkleiders hem uit om de kerk te renoveren. Hij werkte bijna elke dag met de gemeenteleden aan de kerk en hun liefde begon zijn leven te beïnvloeden. Wanneer een dienst begon, stopte hij met alles wat hij deed en ging achter in de kerk zitten om te luisteren. Op een dag gaf hij zijn leven aan Christus en liet zich dopen. Ook mijn zussen werden later christen. Mijn gebeden waren verhoord!

Geen grenzen

In 2016 nam de Heer mijn vader bij zich. Gelukkig heeft mijn vader de Heer een paar jaar mogen dienen. Hij zei dat hij nooit zal vergeten wat God in zijn leven deed en dankte Hem voor onze familie; dat we nooit hebben opgegeven om voor hem te bidden. Ik hoop dat iedereen die deze getuigenis van mijn familie leest, aangemoedigd wordt  om te blijven bidden voor hun familie en vrienden. Want Christus is degene die alle dingen kan herstellen. Er zijn geen grenzen aan zijn macht en liefde!’’