"Misschien herken jij je in Job. Misschien heb jij het wel eens uitgeschreeuwd naar God of huilde je stilletjes om het onrecht in je leven..."

“De wijsheid van de mens is beperkt. Dat vinden wij vaak moeilijk te aanvaarden. Dikwijls willen wij dingen doorgronden; het moet te begrijpen zijn. Wij kunnen niet goed omgaan met onbeantwoorde vragen. Toch blijven sommige dingen in het leven hier op aarde altijd een mysterie…. Job laat ons zien hoe moeilijk dat is. Met zijn menselijke emoties, zijn vragen en zijn geloofsvertrouwen leert hij ons over hoop in tijden waarin het licht uit lijkt te zijn.

Job beter leren kennen

Wie is dan deze Job? Job is een rijke man die veel ontzag heeft voor God en het kwaad mijd. Zelfs voor de zonden van zijn kinderen brengt hij offers aan de Heer. In hoofdstuk 1 van het Bijbelboek Job ontstaat er een gesprek tussen God en satan. Zou Job zonder reden zijn God aanbidden vraagt satan zich af. Als God alles van Job afneemt, dan vertrouwt hij Hem toch niet meer? God gaat akkoord met het voorstel van satan zolang hij Job niet aanraakt. Job krijgt te maken met heftige beproevingen en telkens wordt de vraag gesteld of hij God vervloekt. Maar Job blijft ondanks zijn omstandigheden trouw aan de Heer.

De moeilijkste levensvragen

Het Bijbelboek Job behandelt de moeilijkste levensvragen van de mens. God is een almachtige en liefdevolle God. Maar hoe kan het dan dat er kwaad is in de wereld? En hoe kan God dat toestaan? Job worstelt erg met deze vragen en zoekt naar een antwoord. De vrienden van Job geloven dat God gerechtigheid zegent en dat zonde tot rampspoed leidt. De uitzonderlijke situatie van Job, die als rechtvaardig man deze ellende moet meemaken, is voor hen daarom ook maar lastig te begrijpen. Zij geven hem adviezen. Maar Job heeft behoefte aan medeleven.

Job, Bible, Woman, Lume

"Het mooie aan het Bijbelboek Job is dat God ook laat zien dat Hij de goede, liefhebbende en rechtvaardige God is."

Gebroken wereld

Niet elk lijden is een straf. Soms moeten wij de consequenties inzien van de keuzes die wij in het leven maken. Maar de ellende in de wereld of het kwaad in je leven komt niet door jouw eigen daden. God is rechtvaardig en er bestaat rechtvaardigheid in het leven. Maar wij leven ook nog steeds in een gebroken wereld met veel zonde. Zo kan het dat ook rechtvaardige mensen die God dienen te maken krijgen met deze gebrokenheid en zonde. God nodigt ons uit om zonder alles te begrijpen nog steeds op Hem te vertrouwen.

Wat God laat zien

God is oneindig veel groter en wijzer dan wij. Net als Job zijn vrienden willen ook wij vaak verklaringen vinden en antwoorden krijgen op de dingen die ons verstand te boven gaan. Maar wij moeten beseffen dat alle wijsheid van God komt en geen mens heeft de wijsheid in pacht. Eindigt het verhaal dan hier? Het mooie aan het Bijbelboek Job is dat God ook laat zien dat Hij de goede, liefhebbende en rechtvaardige God is. Hij kan het lijden niet verdragen. Hij moet er een einde aan maken. Dat Job herstelt van al zijn ellende laat zien dat er ook in ons leven een einde komt aan de gebrokenheid. Door Christus is dat ook gebeurd. Hierdoor is er voor ons hoop! Met die hoop kun je je als gelovige gesterkt voelen. Het verlicht het lijden in deze wereld en je weet dat er een toekomst is waar er geen lijden meer zal zijn.

Er komt geen antwoord

Job krijgt geen duidelijk antwoord op de vraag waarom hij moet lijden. Ook wij krijgen niet altijd een antwoord op veel vragen die wij hebben over onrecht of lijden. Maar doordat wij Job zien worstelen mogen wij weten dat het worstelen met vragen en met God er mag zijn. In tijden van nood, verdriet, angst en zorgen is God er voor ons. God vraagt van ons dat wij Hem trouw blijven ondanks de ellende en de onbeantwoorde vragen.

De bemoediging

Misschien herken jij je in Job. Misschien heb jij het wel eens uitgeschreeuwd naar God of huilde je stilletjes om het onrecht in je leven. Ik wel. Vorig jaar ervaarde ik een periode met veel verdriet, vragen en teleurstelling. De hoopvolle boodschap uit Job was voor mij erg bemoedigend.

Voorbeeld

Het kan ook dat je tijdens het lezen niet aan jezelf, maar aan iemand uit je omgeving moet denken. Wat kan jij voor die ander betekenen? De vrienden van Job zijn een voorbeeld voor ons in hoe we juist niet moeten omgaan met anderen in nood. We kunnen de ander niet helpen door naar oplossingen te gissen waarom iemand met lijden of met onrecht te maken heeft. We maken juist heel veel stuk in een relatie door meningen te geven of door conclusies te trekken. Samen bidden, samen huilen, samen stil zijn voor God en elkaar bemoedigen in de hoop op een toekomst zonder gebrokenheid zijn juist de betekenisvolle dingen. Daarmee kun jij een klein lichtje zijn in de ander zijn/haar schemer.

Bij wie kan jij deze week wat licht laten schijnen? Ga spontaan op (raam)bezoek, stuur de ander een kaart of laat de ander weten dat je voor hem/haar bid. Laten wij elkaar blijven bemoedigen naar een hoopvolle toekomst.