"We gaan op zoek naar een ontmoeting met de levende God."

“Ik volg deze 40-dagentijd een bijzondere online Bijbelstudie. Tijdens deze ‘reis van veertig dagen’ kwam de oefening van Lectio Divina voorbij. Deze vorm van meditatie bemoedigde mij enorm. Waar de veertig dagen weleens aanvoelen als droog en dor zoals een woestijn, bracht deze vorm mij juist dichter bij God. Ik ervoer rust, ruimte en vrede, door de focus te verleggen naar het woord van God. Dat is ook de reden dat ik het graag wil delen. Delen in rust, ruimte en vrede.

Witte donderdag

Op Witte Donderdag gedenken we het laatste avondmaal (Pesachmaal) van Jezus. Jezus vierde Zijn laatste Pesachmaal met Zijn leerlingen (bij dit jaarlijkse Pesachmaal denken de Joden aan hen bevrijding uit Egypte). Jezus wist dat Hij de volgende dag gekruisigd zou worden. Met die gedachte sprak Hij de volgende woorden uit tijdens het Pesachmaal (Matteüs 26:26-28): Jezus brak het brood en zei ‘dit is mijn lichaam’ en vervolgens pakte hij een beker, dankte God en zei ‘dit is mijn bloed, waarmee het nieuwe verbond wordt verzegeld’. Die woorden van Jezus brengen ons vandaag de dag hoop.

Bidden met het woord

Vandaag wil ik je uitdagen om het verhaal van Jezus’ laatste avondmaal opnieuw bij je binnen te laten komen met de methode van Lectio Divina. Dit is een oefening voor Bijbellezen en bidden die dateert uit de middeleeuwen. Het is een manier om naar de bijbel te luisteren. Hierbij laat je het woord van God langzaam en in gebed op je inwerken. Het is een manier van mediteren op het woord. Naast het overdenken of reflecteren op de tekst is het een proces van het eigen maken van de tekst. Het is belangrijk om het woord van God te lezen en daarbij onszelf toestaan om het woord ons te laten lezen. Dit betekent dat als je leest niet gelijk probeert voor jou belangrijke woorden eruit te halen. Laat de volledige tekst op je inwerken en durf de regie een beetje los te laten.

Op zoek naar een ontmoeting met God

We mogen ontdekken dat het lezen van Gods woord een bovennatuurlijke manier is van samenwerken met de Heilige Geest. Het is de bedoeling dat wij naar het woord luisteren met de oren van ons hart. Bij deze manier van lezen en mediteren bestuderen we de bijbel niet in zijn historische, theologische of culturele context. We gaan op zoek naar een ontmoeting met de levende God. Lectio davina nodigt de Heilige Geest uit om het woord tot leven te brengen op een manier die ons aangrijpt en tot ons spreekt, midden in ons dagelijks leven. Het woord van God mag je raken in je hart!

De oefening in praktijk brengen: Jezus’ laatste avondmaal

Pak je Bijbel erbij en lees de tekst uit Mattheus 26: 17-35 meerdere keren (je mag dit ook hardop doen): dit is het verhaal van Jezus’ laatste avondmaal. Laat de tekst op je inwerken en kauw erop. Wat proef je? En wat trekt je aandacht? Neem de tijd om de tekst deel van je te laten worden. Vragen die je verder kunnen helpen:

  • Wat was de diepere betekenis van de woorden van Jezus aan Zijn leerlingen? En wat betekent dit voor ons vandaag de dag?
  • Welke belofte gaat er schuil achter Zijn woorden?
  • Wat vertelt de tekst over de leerlingen van Jezus? Begrijp je wat de leerlingen doen en waarom? Wat zou je zelf doen als je in de positie van de leerlingen stond?

Vanuit het overdenken de stilte in

Je mag stil worden en de vragen loslaten. Wat denk je dat God jou vandaag wil zeggen met deze Bijbeltekst? Laat dat in stilte op je inwerken: Kom tot rust en ontvang de goedheid van God. Open je hart voor Zijn liefdevolle bemoediging.

Meer over Lectio Divina? Lees ook deze blog van Nienke:
https://wijzijnlume.nl/story/monnik/