"Jezus leert ons dat we onze naasten lief moeten hebben. Ja, ik stuur een kaartje als een familielid ziek is, ik ga op bezoek bij die eenzame buurman en ik pas wel eens op de kinderen van mijn vriendin! Ik doe het prima… toch?"

Deze maand gaat het over naastenliefde! Vele christenen zullen het hiermee eens zijn: Jezus leert ons dat we onze naasten lief moeten hebben. Leef jij dit uit? Ja, ik stuur een kaartje als een familielid ziek is, ik ga op bezoek bij die eenzame buurman en ik pas wel eens op de kinderen van mijn vriendin! Ik doe het prima… toch? Of mist er nog iets?

Welbekend

Laten we eerst een verhaal uit de Bijbel lezen! Een wetgeleerde gaat met Jezus in gesprek over naastenliefde en hij stelt Jezus de vraag ‘wie is mijn naaste?’… Dit leidt tot een mooi gesprek en inmiddels welbekend Bijbelverhaal! We lezen uit Lucas 10:

“Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen…

Medelijden

Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’”

geel, lume, naastenliefde, onlogisch

"Hij ging naar de gewonde man toe en verbond zijn wonden..."

Woorden én daden

De wetgeleerde weet maar al te goed wat er van hem gevraagd wordt. Hij kan perfect citeren wat hij moet doen: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf”. Maar Jezus neemt geen genoegen met kennis alleen, in vers 28 zegt Hij duidelijk dat we dit ook moeten uitleven! Naastenliefde is dus niet alleen iets dat we moeten verkondigen, maar ook moeten doen!

Onlogisch?

En dan komt dé vraag: ‘wie is mijn naaste?’… Als antwoord hierop vertelt Jezus de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Opvallend in deze gelijkenis is dat de priester en de Leviet doorlopen en het slachtoffer niet helpen. Dit is te verklaren omdat de man halfdood was en een lijk als onrein werd gezien. De priester en de Leviet wilden zichzelf waarschijnlijk rein houden voor hun werk in de tempel. Maar gelukkig is daar de Samaritaan! De Samaritanen waren de joden vijandig gezind, dus was het niet logisch dat de Samaritaan de held van het verhaal werd…

De voorwaarden

Misschien is dat wel de kern van dit verhaal! Naastenliefde hoeft niet logisch te zijn. In zekere zin is het logisch om je vrienden, familie en buren te helpen. Maar durf jij ook onlogisch liefdevol te zijn? Ben jij liefdevol naar mensen die geen onderdeel van jouw leven lijken te zijn? Iedereen die op welke manier ook op jouw pad komt is jouw naaste. Man, vrouw, oud, jong, rijk, arm, christen of moslim… Of jij wel of niet iets gemeenschappelijk hebt met diegene; dat zou geen rol moeten spelen in hoe liefdevol jij bent naar de ander. Ben jij net als Jezus liefdevol naar iedereen of heb je onbewust een voorwaardenlijstje waar zij aan moeten voldoen? Jezus was niet alleen liefdevol naar zijn vrienden en familie, maar naar kwetsbaren, prostituees, tollenaars en elk ander buitenbeentje.

Sta jij open

Het is niet aan ons om te kiezen wie onze naasten zijn… God brengt hen op ons pad! Probeer hiervoor open te staan! Naar welke vreemde kun jij liefdevol(ler) zijn? Van wie heb jij (bewust of onbewust) je hoofd afgekeerd? Bid vandaag of God jouw ogen en hart wil openen voor jouw naasten! Heb je naasten lief, zoals Jezus het ons leerde: lekker onlogisch!