"Ik droeg een onnodige ballast door het leven, een beeld over mezelf waarin ik ben blijven geloven."

“Weet je wie je bent? Werkelijk, ten diepste. Niet de kluns, laatkomer, streber, harteloze, chaoot of welke leugens je maar bent gaan geloven over jezelf. Dat ben je niet. Misschien ben je wat klunzig of chaotisch, maar dat kan je echte identiteit nooit raken of beïnvloeden. Jij bent een kind van God. Wat ben je prachtig geschapen en zo ontzettend geliefd!

Hij ziet mij

Ik heb mogen ervaren dat God een heel betrokken, liefdevolle en vooral persoonlijke God is. Hij ziet Zijn kinderen niet als een collectieve groep, maar ziet ons ieder afzonderlijk. In ons eigen wereldje en op onze eigen weg en met onze eigen worstelingen en verlangens. En Hij komt naar ons toe en geeft ons wat wij nodig hebben. En dat kan voor jou iets heel anders zijn dan voor mij. Ik dank God dat Hij me kent en ziet. Zo bijzonder!

Grijze muis

Hij zegt: ‘Ik zie je’. Ook tegen jou. Ook als je in een donker hoekje bent en denkt dat niemand zich om je bekommert of als je gewoon door het leven hobbelt en er nooit iets bijzonders in je leven gebeurt, zodat je je een grijze, onzichtbare en onbetekenende muis voelt. God ziet jou! En komt naar je toe.

 

‘Ik hoor er niet bij’

Hij kwam ook naar mij en bevrijdde me (tijdens een Vaderhart-weekend). Ik droeg een onnodige ballast door het leven, een beeld over mezelf waarin ik ben blijven geloven: “Ik doe er niet toe. Ik hoor er niet bij. Ik moet vechten voor mijn plekje, anders ben ik er niet, ben ik onzichtbaar.”  Ik heb uitgesproken, geroepen eigenlijk, dat het leugens zijn waarin ik niet langer geloof. En dat ik geloof in de waarheid van Jezus, namelijk: IK BEN EEN GELIEFD KIND VAN GOD. HIJ HOUDT VAN MIJ. IK BEN ZIJN OOGAPPEL. En wat een bevrijding! Een last viel van mijn schouders en mijn hart werd geopend: ‘Halleluja, prijs de Heer, mijn Vader. Hij is de grond onder mijn voeten.’

woman, vrouw, zee,

“Ik heb geroepen dat het leugens zijn.”

Wat ik ook doe

Ik hoop dat ik je hiermee kan bemoedigen, want dit geldt niet alleen voor mij, maar ook voor jou. Dit betekent natuurlijk niet dat ik geen fouten maak of stommiteiten uithaal, maar wel dat dat niets afdoet aan mijn identiteit in Christus. Het maakt mij niet een minder geliefd kind van God.

Een heel verhaal, maar ik zou nog veel verder kunnen uitweiden! Hoe kun je ook stoppen te spreken over Gods werk in je leven? Hou vol, ook als je niets van God ervaart. Kies ervoor om Hem te vertrouwen en geloof Hem op Zijn woord. God is trouw en goed!”