"Hoe kunnen we in deze periode van afwachting op Jezus’ terugkomst al bouwen aan Zijn koninkrijk? Eén manier is door anderen te vergeven"

Altijd als ik haar zie voel ik een steekje in mijn hart. Elke ontmoeting met haar herinnert me nog aan pijn uit het verleden. Oud zeer waar zij een rol in had. Ik wil soms zonder reden onaardig tegen haar zijn en gun haar niet altijd haar successen. Het is niet heel overduidelijk. Mijn vijandige houding is heel subtiel. Maar wanneer ik thuis terugkijk op onze ontmoeting zie ik hoe mijn pijn onze vriendschap nog steeds beïnvloed. Ik heb haar simpelweg nog niet vergeven.

Verbitterd?

Ik droeg veel wroeging met me mee. Verbittering naar een vriendin. Verdriet en boosheid om een vriendschap die anders liep. Oud zeer in de familie. Boosheid om lichamelijke pijn die me door anderen is aangedaan. Stuk voor stuk gebeurtenissen die me hadden gekwetst. Regelmatig was me ook daadwerkelijk onrecht aangedaan. Maar vaker waren het gebeurtenissen waarin niet altijd duidelijk was wie de veroorzaker was en wie het slachtoffer. Of waar ik degene was die pijn had gebracht. Soms lijken die dingen gewoon te gebeuren. Zonder opzet of kwade bedoelingen. Gebeurtenissen of incidentjes die simpelweg het gevolg lijken te zijn van gebrokenheid in deze wereld. En hoewel ze ‘zomaar’ lijken te gebeuren, hadden ze me wel gekwetst. En dit beïnvloedde, zonder dat ik het wist, mijn relaties. 

God is relatie

God is relationeel. In Zichzelf is Hij een relatie; Hij is een drie-eenheid tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En God heeft ons gemaakt om relaties te hebben. Alleen een man in het paradijs was niet voldoende; God schiep Eva om samen voor het nageslacht én de aarde te kunnen zorgen. In het paradijs liep het niet goed af en als gevolg daarvan raakten relaties verstoord. Sindsdien is er gebrokenheid in de relatie tussen God en mens, mensen onderling en tussen mens en schepping. Dit was niet Gods wens voor zijn creatie. Ondanks de fouten van de mens in het paradijs hield (en houdt!) God zoveel van zijn creatie dat Hij een reddingsplan had in de komst van Zijn Zoon Jezus. Geloof in Hem brengt herstel in de relatie tussen ons en God. Als Jezus terugkomt naar aarde zal er herstel worden gebracht in al die gebrokenheid.

Maar zover is het nog niet

Zover is het nu nog niet. Hoe kunnen wij in deze tijd omgaan met gebrokenheid in relaties? Hoe kunnen wij trouw blijven aan Gods wens voor een harmonieuze schepping? Hoe kunnen we Zijn Licht blijven weerkaatsen in relaties die soms zo overlopen van teleurstelling en pijn? Hoe kunnen we in deze periode van afwachting op Jezus’ terugkomst al bouwen aan Zijn koninkrijk? Eén manier is door anderen te vergeven.

 

lume, licht, kunst, doeslief

"Hoe kunnen we Zijn Licht blijven weerkaatsen in relaties die soms zo overlopen van teleurstelling en pijn"

‘Petrus kwam naar Jezus toe en vroeg: “Heer, hoe vaak moet ik iemand vergeven als hij iets verkeerds tegen mij doet? Zeven keer?” Jezus zei tegen hem: “Ik zeg je: niet zeven keer, maar 70 keer zeven keer.’

(Mattheüs 18: 21, 22 Basisbijbel)

 Een rondje vergeven

Zo’n twee jaar geleden maakte God me duidelijk dat ik nog wat mensen te vergeven had. Ik had geen idee en ging er ook niet direct mee aan de slag. Maar de teksten die via de Bijbel naar me toekwamen ondersteunden het. God vraagt ons in Mattheüs 6 om onze naasten te vergeven. In Galaten 5 staat dat God ons vraagt om de ander in liefde te dienen (vergeven lijkt mij onderdeel hiervan). Dit hele hoofdstuk staat in het teken van vrijheid. Vrijheid die God ons wil geven op vele terreinen, en ook in relaties.

Een hele lijst

Inmiddels me iets bewuster van nog wat verbittering hier en daar besloot ik vergeving een kans te geven. De eerste stap was om God te vragen wie ik moest vergeven. En jawel, na een periode van stilte, bezinning en gebed kwam er een hele lijst mensen naar boven. Maar echt. Ik dacht ze te hebben vergeven. Maar stilstaand bij wat er was gebeurd voelde ik diepe pijn in mijn binnenste. Mijn lichaam verkrampte. Mijn ziel huilde. In dat moment met God liet ik alles naar buiten komen en erkende ik mijn pijn. Ik wist dat het daar niet bij kon blijven.

De vrijheid omarmen

Met Gods hulp heb ik iedere persoon vergeven. Heb ik vergeving gevraagd voor mijn aandeel in de gebrokenheid. Heb ik daarna ook besloten om de vrijheid te omarmen die God geeft wanneer we vergeven. Niet altijd makkelijk. 

Gods rol

Woorden schieten soms te kort als het aankomt op de pijn die in relaties aanwezig kan zijn. Herinneringen, misverstanden, ruzies of subtiele vijandigheid. Pijn in relaties kunnen tot intens lijden leiden. Dit is niet wat Gods plan voor Zijn schepping was. Naast dat ik het een enorme troost vind dat God herstel brengt op de nieuwe aarde, vind ik het ook een enorme troost dat God niet alleen herstel brengt, maar ook rechtvaardigheid. God haat onrechtbaarheid. Hoe Zijn rol als Rechter zal zijn weet ik niet precies. Hoe Hij zal oordelen over die persoon die mij pijn heeft gedaan weet ik ook niet. Maar ik besluit dat bij Hem te laten. Mijn opdracht voor nu is om anderen te vergeven, omdat Hij mij vergeven heeft.

‘Als jullie de mensen vergeven wat ze verkeerd doen, zal jullie hemelse Vader jullie ook vergeven wat jullie verkeerd doen. Maar als jullie andere mensen niet vergeven, zal jullie Vader jullie ook niet vergeven.’ (Mattheüs 6: 14, 15 Basisbijbel)

Licht zijn door te vergeven

Ik ben fan van de visie van Lume; licht zijn in een donkere wereld. Enerzijds eenvoudig omdat we Gods kinderen zijn en Zijn Geest in ons woont. Daardoor weerkaatsen we in ons ‘zijn’ al Zijn Licht. Hoeven we helemaal niets voor te doen. J En anderzijds moedigt Lume ons aan om soms ook stoer te zijn en lef te tonen omdat God ook dan hele mooie dingen wil doen. Sinds mijn vergevingssessie 😉 ben ik er zo ongeveer van overtuigd dat een van de eenvoudigste en gemakkelijkste manier om Licht te zijn is door te vergeven. We brengen herstel en vrijheid in relaties waar gebrokenheid is. We bouwen zo aan Zijn Koninkrijk op aarde. Hoe weten we wanneer we moeten vergeven? God wijst het ons. Hoe kunnen we vergeven? Alleen met Gods hulp. Hoe blijven we in contact met God zodat we het weten? Gebed.

 

"We brengen herstel en vrijheid in relaties waar gebrokenheid is..."

De rol van gebed

Ooit hoorde ik een dominee zeggen dat gebed als ademen is en dat is me altijd bijgebleven. Ik geniet ontzettend van tijd met God die ik bewust apart heb gezet. Omdat er dan rust en stilte is lukt het me om de dialoog met God aan te gaan. Maar dat is niet het enige moment. Wanneer we Gods kind zijn, leeft Gods Geest in ons. Altijd. Altijd hebben we de connectie met Hem. Tijdens die gereserveerde stille tijd maar ook tijdens een schietgebedje op de fiets en tijdens een wandeling in de natuur. En zo kan bidden soms als ademen worden. Wanneer we Licht willen zijn door anderen te vergeven (en zelf vrijheid te ervaren) hebben we God zó nodig. Moeten we putten uit de constante connectie met Hem. Zo kan Hij met Zijn Geest naar ons duidelijk maken waar er nog oud zeer is. En kan Hij ons helpen om te vergeven.

Vergeef jij?

Ik ken pijn én worstel met vergeving. Big time. Maar toch besluit ik om te vergeven. Omdat Jezus me dat vraagt. Daarbij helpt het me om te bedenken dat die ander ook Gods kind is. Ook geschapen naar zijn beeld. Ook intens geliefd door Hem. Dat helpt me milder te zijn. In mijn dagelijks leven probeer ik bewust te worden van mijn irritatie of boosheid en deze geen kans te geven. Ik ga bidden en vraag God om vergeving voor mijn aandeel in de irritatie en ik vraag God me te helpen om die ander te vergeven. Onmiddellijk. Het mag niet blijven sudderen. Satan werkt subtiel en zo ook in onze relaties. Een kleine irritatie kan zomaar uitgroeien tot iets groots.

Aanmoedigen

Het is op geen enkele manier mijn intentie om in deze blog jouw pijn te niet te doen. Het niet serieus te nemen. Ik wil je aanmoedigen om met God na te gaan of jij nog oud zeer bij je draagt. Ik bid dat je je pijn en boosheid zult herkennen en erkennen. En dat je de volgende stap kunt nemen die leidt tot vergeving. Wanneer de boosheid en pijn zo overweldigend is dat je die stap nog niet kunt nemen wil ik je aanmoedigen om hulp te vragen aan iemand. Soms is de hulp van een buitenstaander of een professional nodig die je kan begeleiden tijdens dit proces. Een moedige stap die soms noodzakelijk is.

Tot slot

Die vriendin stond uiteraard ook op mijn vergevingslijstje. Ik heb haar vergeven. Onze relatie is veranderd. Ik kan weer oprecht blij voor haar zijn en voel geen verbittering meer. Soms doet satan nog een poging en voel ik een kleine aanzet tot wrok. Die wrok geef ik dan geen kans en ik bid onmiddellijk voor kracht om vergeving te omarmen en de boosheid los te laten.

Vrijheid

God vraagt ons onze naasten te vergeven. Omdat Hij ons allang heeft vergeven. Het vergeven van anderen en het loslaten van de wroeging en verbittering zal je vrijheid geven. Voor jezelf en ook in de relaties om je heen. Je zult Zijn licht weerkaatsen en delen van Zijn liefde.

Noot: in mijn zoektocht naar hoe ik moest vergeven heeft een werkboek me veel geholpen. Het betreft het boekje ‘Seven Steps to Freedom’. Je kunt het document hier vinden.