"Ik vind dit erg belangrijk omdat ik wil blijven zoeken naar de waarheid, naar God. Dus wanneer iets vragen bij mij oproept, probeer ik te zoeken naar antwoorden."

“Soms worstel ik met bepaalde aspecten van het geloof. Dit zorgt er niet per se voor dat ik twijfel over het bestaan van God, maar ik stel mezelf wel vragen over het ‘hoe’, ‘wat’ en ‘waarom’. Ik vind dit erg belangrijk omdat ik wil blijven zoeken naar de waarheid, naar God. Dus wanneer iets vragen bij mij oproept, probeer ik te zoeken naar antwoorden. Zo werd ik een poos geleden geprikkeld door een bepaald Bijbelgedeelte over ‘gered worden’. Waar zoveel christenen het zo makkelijk hadden laten lijken om in de hemel te komen, deed deze tekst mij geloven dat het haast onmogelijk was. Daar heb ik best een poosje mee heb geworsteld. Want wanneer denk, doe of geloof je ‘genoeg’?

Heel simpel?

Vele christenen om mij heen deden het evangelie erg simpel lijken. Het was het goede nieuws dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden waardoor wij het eeuwige leven mogen ontvangen. Het enige wat wij hiervoor moeten doen? Het aannemen. Aannemen als waarheid in ons denken en het aannemen als geloof in ons hart. Het is een cadeau wat wij mogen ontvangen en wij hoeven het alleen maar aan te nemen. Simpel toch?

Geweldig verhaal

Voor veel christenen geeft het in ieder geval veel rust om te weten dat, wat we ook doen en hoe erg we het ook verprutsen, ons geloof alleen genoeg is om gered te worden. Daarnaast klinkt het ook als een geweldig verhaal als we willen evangeliseren en mensen tot het geloof willen brengen. Maar als dit de enige voorwaarde is om gered te worden, waarom lezen we dan in de Bijbel hoe moeilijk het wel niet is om in de hemel te komen?

Geloven als een kind

In Marcus 10 (vanaf vers 13) lezen we over kinderen die zo graag dichtbij Jezus wilden zijn en Hem wilden aanraken. De discipelen hielden dit tegen maar Jezus zei dat ze dat niet moesten doen. Hij zei: ‘Laat die kinderen toch bij Mij komen,’ ‘Houd ze niet tegen, want het Koninkrijk van God is juist voor wie is zoals zij.

In Marcus 10:15 gaat Hij verder: ‘Het is zelfs zo dat wie niet als een kind in het Koninkrijk van God gelooft, er nooit kan komen’

De rijke man

Daarna lezen we in datzelfde hoofdstuk over een rijke man die hard zijn best deed om in de hemel te komen. Hij hield zich aan alle geboden. Maar Jezus zei dat hij één ding nog niet had gedaan: al zijn bezittingen verkopen en het geld dan aan de armen geven. Als hij dat had gedaan, kon hij terugkomen en Jezus volgen. Dan zou hij volgens Jezus rijk zijn in de hemel. Omdat de man erg rijk was viel dit hem zwaar en Jezus legde uit aan zijn discipelen hoe moeilijk het wel niet is voor rijken om in de hemel te komen. In Marcus 10:25 zei hij zelfs: ‘Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te kruipen, dan voor een rijke om het Koninkrijk van God binnen te gaan.’

Menselijk gezien onmogelijk

De leerlingen waren perplexed en vroegen: ‘Maar wie kan er dan ooit gered worden?’ Tja, dat is een goede vraag… want zo klinkt het inderdaad onmogelijk. En Jezus bevestigt dit ook nog eens door te zeggen dat het menselijk gezien inderdaad onmogelijk is. Lekker is dat, daar gaat dat geweldig goede nieuws…

Maar dat is gelukkig niet alles, want Hij zegt ook: ‘maar bij God is alles mogelijk’.

Dit klinkt heel mooi en dit is zeker iets waar ik in wil geloven. Maar wat betekent het werkelijk?

"Dit klinkt heel mooi en dit is zeker iets waar ik in wil geloven. Maar wat betekent het werkelijk?"

Veranderd

Ik ging nadenken over wat het, voor mezelf, betekent om te geloven. Ik herinnerde me een spotprent die een tijd in de rondte ging. Op deze prent was een zelfmoordterrorist te zien die, om zijn plek in de hemel te verzekeren, even snel zei: “I accept Christ as my lord and saviour” en vervolgens gered was. In mijn hele wezen kon ik voelen dat dit niet is wat geloven inhoudt voor mij. Die terrorist verklaart het alleen maar, maar hij gelooft het niet. Het heeft geen vat op hem. Ik geloof dat geloof je verandert. Het is iets wat vervlochten raakt in je denken en in je doen. Geloven is voor mij dan ook een reis waarbij ik steeds meer over God mag leren en op Hem mag gaan lijken. Natuurlijk ben ik niet perfect en lukt dit zeker niet altijd, maar dat is wel mijn doel. Ik wil dat Jezus van mij af spat.

Leven met God

Ik ken meerdere mensen die ik hierin werkelijk bewonder. Mensen die een rust en vrede over zich hebben en eigenlijk altijd wel vrolijk lijken te zijn. Je hoeft ze niet lang te kennen om de liefde en barmhartigheid van God in hen te zien. Wat hen anders maakt? Zij zijn met God. Deze mensen zijn niet afhankelijk van wereldse dingen, alleen van God. Zij vertrouwen op God, leven naar Zijn Woord en dienen Hem. In tijden van vreugde en in tijden van verdriet leven zij met God. Om terug te gaan naar Marcus: Zij zijn bij God, en bij God is niets onmogelijk.

Een moeilijke opgave

Ik geloof dat werkelijk geloven een van de moeilijkste opgaven is in je leven. Maar het is wel de opgave met de meest fantastische beloning. Geloven zoals een kind. Geloven zodat je leeft naar Gods wil en Hem boven wereldse schatten zetten. Als dit is wat ik moet doen om in de hemel te komen, klinkt het haast onmogelijk. Maar ik weet wel dat ik hier in mijn leven mee aan de slag wil gaan. Ik wil beetje bij beetje God beter leren kennen, meer naar Zijn wil gaan leven en meer op Hem gaan lijken. Ik wil mezelf overgeven aan God, dat er steeds minder van mij zichtbaar mag zijn en steeds meer van Hem.

Kortom: Ik wil boven alles dichter bij God zijn. En als ik bij Hem ben, is alles mogelijk.

Met vallen en opstaan

Dit zijn grote woorden en zoals ik al zei, is dat niet makkelijk. Maar ik denk dat ermee bezig zijn het belangrijkste is. Dit kan, mag en zal met vallen en opstaan zijn. Daar is genade voor. Iets waar we allemaal denk ik erg dankbaar voor zijn. Ik maak namelijk, waarschijnlijk net als jij, ook genoeg fouten onderweg. Maar het belangrijkste is dat we dichtbij God blijven. Want dan gaat Hij onmogelijke dingen mogelijk maken. Ik durf niet te zeggen waar de grens precies ligt om in de hemel te komen. Maar ik wil ervoor kiezen om te geloven dat ik gered zal worden als ik dichtbij God blijf.

Dichtbij de bron

Is het evangelie dus zo simpel als het lijkt? Ik denk het niet. Je werkelijk overgeven aan Jezus, geloven in Hem en accepteren wat Hij voor je heeft gedaan, is zo simpel nog niet. Maar het is iets wat mag groeien, je hele leven lang. En als je dicht bij de bron blijft, bij het levend water, dan mag het kleinste zaadje van geloof groeien tot een prachtige grote plant waar hele mooie vruchten geplukt van kunnen worden. Dit is, naar mijn mening, het geheim van werkelijk geloven.