...en dat is het enige wat je nodig hebt als je over God wil spreken in jouw omgeving!

“Hoe bemoedigt de Bijbel ons in het vrijmoedig spreken over God? Het boek Handelingen 2 gaf mij een bemoedigend antwoord op deze vraag. Handelingen 2 beschrijft de komst van de Heilige Geest. In het eerste deel van dit hoofdstuk lees je dat de aanwezigen in verschillende talen spraken nadat ze vervuld werden met de Heilige Geest. De omstanders verklaarden dit door te zeggen dat ze dronken zijn… Maar daar gaat Petrus tegenin!

Zij zullen profeteren

Vanaf vers 14 lees je een toespraak van Petrus, waarin hij uitlegt wat er aan de hand is. Hier staat: “Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël: “Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren… – Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de Heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort.” (Handeling 2: 14-18, 32-33 NBV)

Visioen of simpele gedachte…

Petrus legt hier uit dat de Heilige Geest hen vervulde, zoals was voorspeld. Meteen wordt ook een functie van de Heilige Geest benoemd: profeteren! Profeteren is het verkondigen van Gods boodschap door de werking van de Heilige Geest. Soms denken wij bij profeteren aan een ingeving door een droom of visioen, maar dit hoeft niet! Ik denk dat de Heilige Geest ook woorden aan je geeft via een ‘simpele’ gedachte.

Vrijgevig

Nu kan het zijn dat je aanloopt tegen de vraag ‘heb ik de Heilige Geest eigenlijk wel?’. Dan heb ik goed nieuws! God is namelijk heel vrijgevig als het gaat om de Heilige Geest. Lucas 11: 13 (NBV): “Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie Hem hierom vragen.”

Ik denk dat de Heilige Geest ook woorden aan je geeft via een ‘simpele’ gedachte.

Vrijmoedig

Als we verder lezen in Handelingen dan komen we in hoofdstuk 4 een gebed tegen. In dit gebed vragen de leerlingen om vrijmoedig over Gods boodschap te mogen spreken. Drie keer raden ‘wat’ God hen schenkt om dit te kunnen doen…: “Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar.’ Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze stonden hevig te beven, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God.” (Handelingen 4: 29-31)

Niets liever

Nou je raadt het waarschijnlijk al… alle leerlingen ontvingen de Heilige Geest en hierdoor spraken ze vrijmoedig over Gods boodschap. Ik denk dat God niets liever doet dan het uitdelen van de Heilige Geest, zeker als we erom vragen! Als je God vraagt om de Heilige Geest mag je erop vertrouwen dat je Hem ontvangt. En dat is het enige wat je nodig hebt als je over God wil spreken in jouw omgeving!

Geen zorgen

Je hoeft je dus geen zorgen te maken over wat je moet zeggen en over welke vragen er misschien komen… Want als je bidt om de Heilige Geest dan zul je deze ontvangen en Hij geeft je de woorden. Als jij je hart openzet voor de Heilige Geest, dan zal Hij jou leiden.

Blijf erom bidden

Ik wil je ook bemoedigen om te blíjven bidden om de Heilige Geest. Wij mogen elke keer opnieuw gevuld worden en dat hebben we ook nodig. We hebben immers nooit genoeg van de Heilige Geest! Hoe meer wij overstromen van Levend Water, hoe meer wij kunnen uitdelen hiervan!

Ik wil jóu vandaag uitdagen om te bidden dat jij mag overstromen van de Heilige Geest. Welk effect heeft het op jou om dat te bidden?