"Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Geloof ik dit verhaal eigenlijk zelf wel! Maar er was geen weg meer terug, ik moest met dit verhaal door!"

Halleluja er is hoop! Hoop, voor ons vrouwen die zo graag de liefde van Jezus willen uitdragen, het misschien wel van de daken willen schreeuwen, maar alleen bij het idee al in paniek raken!  Want de liefde van Jezus uitdragen, hoe moet je dat in vredesnaam doen? En durf je het eigenlijk wel?

Angst en beven

Ik wil je vandaag bemoedigen met inspiratie uit, misschien wel, onverwachte hoek: de brief van Paulus die hij schreef aan de destijds totaal losgeslagen inwoners van Korinthe (1 Korintiërs 2: 1-5.

“Vrienden, ik ben ooit bij jullie gekomen om te vertellen over Gods plan met de mensen. Ik gebruikte geen mooie en wijze woorden om jullie te overtuigen. Ik wilde alleen maar vertellen over Jezus Christus, en over zijn dood aan het kruis! Ik kwam niet als iemand die trots is op zichzelf. Ik was juist zwak en bang. Ik gebruikte geen wijze woorden om jullie te overtuigen. En toch geloofden jullie wat ik zei, omdat de Heilige Geest jullie daar de kracht voor gaf. Want zo moest jullie geloof beginnen: door Gods kracht, en niet door menselijke wijsheid.

Bange hart

Ja wel…hier staat het toch echt!  Paulus, man van God schreef vanuit zijn bange hart.Ik kwam bij u in zwakheid en met veel vrees en beven!” Is het niet geweldig? Is dat niet een enorme troost en bemoediging? Zelfs de grote apostel Paulus bleef ook na zijn spectaculaire bekering daar op die stoffige weg richting Damascus, gewoon mens. Een mens met onzekerheden, angsten en boosheid!!

“Jarenlang had ik een bijzonder moeizame verhouding met Paulus. Ik vond hem hooghartig, superieur en arrogant!

Ik vond het een geweldige eyeopener. Want jarenlang had ik een bijzonder moeizame verhouding met Paulus. Ik vond hem hooghartig, superieur en arrogant! Zeker wanneer mijn bijbel weer eens ergens ver weg onder in een kast lag en ik er niet eens in de buurt wilde komen.

Nekharen overeind

Paulus stond voor mij synoniem aan zuur en betweterig. Iemand waar de dominee elke zondag in mijn ogen veel te graag aan refereerde, maar van wie je bij voorbaat al wist dat jij het met jouw zondige aard altijd tegen zou afleggen. Dit, volgens de kenners onooglijke, mannetje was zelfs na 2000 jaar nog in staat om mijn nekharen recht overeind te krijgen! Want leven zoals hij? Zo toegewijd? Zo perfect? Dat lag voor mij net zo ver, als het oosten van het westen ligt en ik kon het niet uitstaan.

Slimme Paulus

Dat Paulus slim was, daar hoeven we niet aan te twijfelen. Het feit, dat alleen de inhoud van de Hebreeënbrief al 2000 jaar tot oeverloze discussies en het vol schrijven van boeken leidt, zegt genoeg! Ook de Romeinen brief leest voor veel mensen niet lekker weg. En die brieven van Paulus zijn voor de niet theologen onder ons, vaak woest ingewikkeld. En toch… Paulus blijkt kwetsbaar en dus, prijs de Heer, mens! Een heel bijzonder mens, dat dan weer wel. Een mens door God geliefd en ingezet om onder de meest barre omstandigheden het evangelie aan niet joden te verkondigen. Hoe hij dat kon? Hoe hij het deed? Inmiddels durf ik heel voorzichtig zeggen dat ik denk dat ik het door mijn eigen ervaringen, een beetje weet!

"Ik vond hem hooghartig.. Zeker wanneer mijn bijbel weer eens ergens onder in een kast lag..."

Nachtmerries

Een aantal jaar geleden mocht ik tijdens een Alpha cursus spreken over de Heilige Geest. Niet bepaald het makkelijkste onderwerp. Vol overtuiging stortte ik me op allerlei boeken en internet om mijn zes jaar gebrek aan een studie theologie te compenseren. Ik schreef een vlammend betoog, sprak met diverse mensen en was er uiteindelijk helemaal klaar voor!

Giller van de dag

Tot aan de avond voor mijn presentatie was ik totaal zeker van mijn zaak. Het zou geweldig worden. Maar plotseling sloeg de twijfel hard en genadeloos toe. Kon ik het wel? Mocht ik dit wel doen?  Nachtmerries bestormden mij die nacht. In mijn angstdromen zag ik het voor me. Uitgelachen en met pek en veren de laan uitgestuurd worden omdat ik onwaarheden verkondigde!  Ik wist het zeker, ik werd de giller van de dag!

Waar ben ik mee bezig?

De volgende ochtend was ik er nog beroerder aan toe. Ik zag groen van ellende, voelde me misselijk en had wallen onder mijn ogen waar de plastisch chirurg een moord voor zou doen! Ik las mijn stuk voor de honderdste keer over en dacht: Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Geloof ik dit verhaal eigenlijk zelf wel! Maar er was geen weg meer terug, ik moest met dit verhaal door! Dertig Alpha-cursisten keken mij aan, vol van hoop en verwachting. Zoekers naar de Waarheid, maar vertelde ik die waarheid wel?

Ik belandde op de bodem van mijn ziel

Ik bad tot God, en zei: Heere, ik ben het allemaal kwijt, het zegt me niets meer! U, de Heilige Geest, Jezus ,het zegt me niets. Ik bid omdat ik hulp nodig heb, maar bestaat U eigenlijk wel! Ik was letterlijk tot op de bodem van mijn ziel beland. Maar ik moest bidden omdat er simpelweg geen andere optie was!  En dus riep ik wederom tot God!  Als u er bent en U wilt dat er iets gebeurt, dan moet U aan het werk, maar reken vooral niet op mij!

God nam het over

Diep ellendig, met klotsende oksels en zwetende handen ging ik voor de groep zitten… En op het moment dat ik mijn mond open deed was het alsof God het overnam. God gebruikte letterlijk mijn mond en mijn hart om een vlammend betoog over Zijn Liefde voor ons mensen te houden. Samen met de groep luisterde ik diep ontroerd naar Zijn woorden. Op dat moment mocht ik het instrument zijn waardoor Hij Zijn Liefde en betrokkenheid wilde duidelijk maken.

Twijfel

Zo werkt God.. prachtig en liefdevol. Want Hij weet hoe kwetsbaar wij zijn, Hij weet hoe wij kunnen twijfelen. Twijfelen aan ons geloof. Twijfelen aan onszelf, twijfelen aan Hem. Kortom vaak zijn we één en al twijfel en angst. Angst over wat anderen misschien van ons zeggen of denken. Want we willen vaak niet uitgelachen , uitgespuugd of uitgescholden worden. We willen erbij horen, geaccepteerd zijn in een totaal gebroken wereld. En in al die zwakheid wil God zijn! Weliswaar niet zichtbaar maar zo dichtbij. Hij geeft  Zichzelf In jouw hart. En als je dat aanvaard, dan ben je nooit meer alleen! Hij kiest ervoor om te wonen in jouw hart, als jij dat wilt. Als Trooster, Raadgever en Helper. Vierentwintig uur per dag, iedere dag tot aan het einde van jouw leven.

Maak je geen zorgen!

Maak je je zorgen over wat je moet zeggen of hoe je je moet verdedigen? Doe het niet!  Vraag het Hem! En Hij zal jou op dat moment laten weten wat je zeggen moet! Hij belooft het je, lees maar een in Lucas 12 vers 11 en 12: ‘Stel dat ze jullie naar een synagoge brengen, of naar een bestuurder of machthebber. Maak je dan geen zorgen over wat je moet zeggen, of hoe je het moet zeggen. Want als het zover is, zal de Heilige Geest jullie de juiste woorden geven.’

Geef Hem de kans. Geef Hem je hart , je controlebehoefte en je angst. Geef Hem de ruimte om Zichzelf te laten zien in jou. Durf je het aan? Je zult versteld staan waar je dan met Zijn Kracht toe in staat bent.